Tarjousten hintalaskuri

JL-Rakenteelle rakennetiin digitaalinen ohjelmisto, joka nopeuttaa ja tehostaa myyntiprosessin etenemistä sekä helpottaa palveluiden suunnittelua asiakkaiden tarpeisiin.

Projektin tavoitteena oli toteuttaa verkossa toimiva betonielementtisuunnitelman hinta-arviota laskeva tarjouslaskuri. Projektin toimeksiantaja, insinööritoimisto JL-Rakenne, halusi helpottaa asiointia automatisoimalla hinta-arvion laatimisen, minkä pohjalta projektia lähdettiin toteuttamaan.

Projekti käynnistyi toukokuun 2019 alussa ja sen alustana toimi HTML, PHP ja MySQL. Projekti valmistui noin kuukaudessa.

Laskuri on saatavilla yrityksen verkkosivuilla.

TIIMI

JERE LOUKOILA

Ohjelmoija

PANU LAPPI

Ohjelmoija

“Projektista saimme paljon ohjelmointikokemusta”

KIINNOSTAVINTA PROJEKTISSA

PriceCalculator_4
digiverstas-jl1

“Sivuston ja tietokannan suojausta voidaan vielä kehittää”

TIIMIN OMIA KEHITYSEHDOTUKSIA

Close Menu