Mikä Digiverstas?

Digiverstas -hankkeessa mahdollistettiin yrityslähtöisten projektien, työharjoittelujen, opinnäytetöiden sekä tapahtumien toteutus Xamkin opiskelijoille.

Digiverstaan kautta saatiin aikaan useita eri yhteiskehittämisprojekteja, joissa opiskelijat ja yritykset olivat tiiviisti mukana. Digiverstaan toimenpiteissä pelillisyys sekä digitaalisuus olivat kärkinä, mutta digitaalisuuden teemojen kautta kehittettiin myös muun muassa matkailuun sekä logistiikkaan liittyviä projekteja.

gamejam_group photo_v2
Close Menu